Pecyn Cymorth Etholiad Cyffredinol 2019

Sicrhewch fod gweithredu dros yr argyfwng hinsawdd yn flaenoriaeth yn etholiad 2019. Dyma ychydig o adnoddau i'ch helpu chi yn eich ardal leol.

 

Lawrlwythwch adnoddau

 

Beth rydym ni eisiau
Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd. Mae amser yn rhedeg yn brin i atal yr hinsawdd rhag chwalu'n llwyr. Felly rydym angen sicrhau bod gweithredu dros yr argyfwng hinsawdd yn flaenoriaeth yn yr etholiad hwn. Ond mae profiad yn dweud wrthym os nad ydyn ni'n rhoi'r hinsawdd ar frig yr agenda, ni fydd gwleidyddion yn gwneud hynny ychwaith.

 

 


Cynnal cyfarfod hysting
Os ydych yn meddwl am drefnu cyfarfod hysting, neu eisiau mwy o wybodaeth, mae gennym yr atebion. Bydd y canllaw hwn yn eich darparu chi gydag awgrymiadau ar sut i drefnu eich cyfarfod hysting lleol, yn ogystal â gwybodaeth bwysig ar sut i aros yn ddiduedd mewn gwleidyddiaeth.

 

 

Parliamentary candidate with constituents at meeting

Siaradwch â'ch ymgeiswyr
Mae cwrdd â'ch ymgeiswyr seneddol yn gyfle pwysig i'w cael nhw i addo eu cefnogaeth i weithredu dros yr hinsawdd ar unwaith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi archwilio eu barn ar faterion amgylcheddol allweddol ac yn eich helpu chi i adeiladu cysylltiadau ar gyfer ymgyrchu yn y dyfodol.

 

 

Picture of a laptop from the side with a hand typing

Ymunwch â gweminar ar yr etholiad
Mae gweithredu dros yr argyfwng hinsawdd angen bod ar frig yr agenda i'r holl ymgeiswyr seneddol yn yr etholiad hwn. Ymunwch â ni i ddysgu sut allwch ddefnyddio'r etholiad hwn i sicrhau ymrwymiadau cadarn gan eich cynrychiolwyr ynghylch gweithredu dros yr hinsawdd.

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni