Dywedwch wrth Lywodraeth Cymru eich bod chi eisiau Deddf Aer Glân

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ei chynllun aer glân. Dywedwch wrthyn nhw fod angen deddf arnon ni, nid cynllun yn unig - cymerwch ein gweithred ar-lein heddiw!

Mae llygredd aer yn cyfrannu at tua 2,000 o farwolaethau yng Nghymru bob blwyddyn. I achub bywydau ac amddiffyn ein plant, ac i ofalu am iechyd ein planed, mae taer angen polisi a deddfwriaeth feiddgar arnom a fydd yn cefnogi ein hawl i anadlu aer glân.

Cymerwch ein gweithred ar-lein heddiw​

Dylai pawb allu cerdded a beicio'n haws o gwmpas ein trefi a dinasoedd heb anadlu mygdarth gwenwynig.

Ymunwch â ni i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Deddf Aer Glân i Gymru yn ystod y tymor Cynulliad hwn (cyn yr etholiad Cynulliad nesaf ym mis Mai 2021).

Mae'r cynllun aer glân, sy'n dwyn y teitl 'Awyr Iach, Cymru Iach' yn nodi sawl cam gweithredu er mwyn lleihau llygredd aer, ond nid yw'n glir pryd y byddai'r camau hyn yn digwydd, na sut y byddent yn cael eu hariannu.

Rydym mewn argyfwng hinsawdd, ac mae llygredd aer yn achosi argyfwng iechyd cyhoeddus. Mae angen deddfwriaeth arnom cyn gynted ag y bo modd, nid cynllun yn unig. 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni