Glo

Glo yw’r bygythiad mwyaf i’n hinsawdd oherwydd ei fod yn rhad, ar gael yn eang ac mae ei ddefnydd yn rhyddhau llawer mwy o nwyon sy’n newid yr hinsawdd na’r dewisiadau eraill. 

 

Dyna pam yr ydym yn gwthio am foratoriwm ar unrhyw gynlluniau newydd i dynnu glo yng Nghymru.

 

Mae ein galwad ar y Prif Weinidog i gynnal moratoriwm yn rhan o ymgyrch byd-eang. Mae 12 gwlad eisoes wedi cofrestru - gallai Cymru fod y wlad gyntaf yn Ewrop i gymryd y cam hanfodol hwn.

Gallwch ein helpu ni i ddarbwyllo Carwyn Jones bod angen i Gymru ymuno â moratoriwm byd-eang ar lo, trwy lofnodi’r ddeiseb hon.

Llosgi glo yw’r prif reswm pam mae Prydain wedi rhyddhau mwy o garbon deuocsid (CO2) y pen o’r boblogaeth nag unrhyw wlad arall. Mae Cymru, gyda’i hanes hir o ddiwydiant trwm, wedi cyfrannu mwy na’i chyfran deg. Glo yw’r achos unigol mwyaf o newid yn yr hinsawdd. Mae hanner y carbon deuocsid y mae pobl wedi’i ryddhau erioed yn sgil llosgi glo.

Gorsaf bŵer llosgi glo Aberddawan, yn y Barri yn ne Cymru, yw’r rhyddhäwr unigol mwyaf o garbon deuocsid yn y wlad. Yn 2006, fe wnaeth ei hallyriadau blynyddol gynyddu i dros saith miliwn tunnell,  a gallai gynyddu i 11 miliwn tunnell gan y rhagwelir y bydd allbwn yn cynyddu. Er gwaethaf hyn, mae galwadau i ailddatblygu diwydiant glo Cymru i gyflenwi tanwydd ar gyfer cenhedlaeth newydd o orsafoedd pŵer llosgi glo.

 

Glo yng Nghymru 

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 70 y cant o’r glo sy’n cael ei losgi yn y DU yn cael ei fewnforio. Gallai defnyddio glo o Gymru yn lle ychydig o’r glo sy’n cael ei fewnforio, roi hwb i’r diwydiant glo yn y tymor byr - ac arbed cost carbon cludo miliynau o dunelli o Rwsia a De Affrica. Ond ni allwn gael mwy o achosion fel Ffos-­y-­Frân. Mae’r safle glo brig hwn ger Merthyr wedi cael ei ganiatáu 35 metr yn unig o gartrefi pobl, er gwaethaf protestiadau parhaus gan breswylwyr ac ymgyrchwyr amgylcheddol.

Gallai mwy o lo o Gymru olygu mwy o dirweddau Cymru’n cael eu difetha’n erchyll gan lofeydd glo brig, a’r holl effaith y gallant ei chael ar gymunedau, iechyd pobl a’r amgylchedd. Dyna pam yr ydym yn gwthio am foratoriwm ar unrhyw gynlluniau newydd i dynnu glo yng Nghymru.

 

Darllenwch ein hadroddiad 2016 ar Aberddawan yma:
PDF icon aberthaw-report-2016.pdf

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni